Çağlar

Çağlar, insanlık tarihinin belli dönemlerini ifade eden bir terimdir. Tarih öncesi dönemlerde kullanılan taşların kalitesine göre yapılan sınıflandırmaların ardından, daha sonraki dönemlerde insanların kullandığı teknolojik araçlar, üretim yöntemleri, sanat eserleri, mimari yapılar ve diğer kültürel unsurlara göre çağlar tanımlanmaya başlanmıştır. Örneğin, taş çağı, bakır çağı, tunç çağı ve demir çağı gibi.

Bunun yanı sıra, tarihsel olaylara göre de çağlar belirlenir. Antik Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Modern Çağ gibi. Bu dönemler, tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel açılardan belirli özellikler taşırlar ve genellikle birbirinden ayrılan önemli olaylarla tanımlanırlar.