Tarih Öncesi

Tarih öncesi dönem, insanlık tarihinin yazılı kayıtların olmadığı dönemi ifade eder. Bu dönem insanlık tarihinin başlangıcından MÖ 3500 yılına kadar olan uzun bir dönemi kapsar. Bu dönem, insanların taş, kemik, toprak ve diğer doğal malzemelerden yaptıkları araç ve gereçleri kullanarak hayatta kalmak için doğal kaynaklardan yararlanma şekillerini öğrenme dönemidir. Tarih öncesi dönem, genellikle Paleolitik Çağ (Eski Taş Çağı), Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı) ve Tunç Çağı olmak üzere üç ana döneme ayrılır. Paleolitik Çağ, insanların avcılık ve toplayıcılık yaptığı bir dönemdir. Neolitik Çağ, insanların tarım yapmaya başladığı ve yerleşik hayata geçtiği dönemdir. Tunç Çağı ise, insanların bronz, bakır ve demir gibi metalleri kullanarak daha gelişmiş araçlar yapmaya başladığı bir dönemdir.