Cilalı(Neolitik) Çağ

Neolitik Çağ, MÖ 10.000 ila MÖ 4.500 yılları arasındaki dönemdir ve Tarım Devrimi ile karakterizedir. Bu dönemde insanlar, tarım ve hayvancılık yaparak daha yerleşik bir yaşam tarzına geçtiler. Bu durum, insanların toplumsal ve ekonomik yapılarının da değişmesine yol açtı.

Neolitik dönemde, insanlar ilk kez bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeye başladılar. Bu, insanların yiyecek kaynaklarına daha kolay ve düzenli bir şekilde erişebilmesine ve nüfusun artmasına neden oldu. Tarımın gelişmesi, insanların yerleşik yaşama geçmesine ve kentleşme sürecinin başlamasına yol açtı.

Neolitik dönemde, insanlar daha gelişmiş tarım araçları kullanarak toprakları işlemeye ve verimli hale getirmeye başladılar. Bu da insanların daha fazla yiyecek üretmesine olanak tanıdı ve beslenme düzeylerinin yükselmesine ve nüfusun artmasına yol açtı.

Neolitik dönemde, insanlar daha önce yapılmayan türden yapılar ve araçlar yapmaya başladılar. Örneğin, kerpiç evler, çömlekler ve dokumacılık gibi yeni teknolojiler geliştirildi. Ayrıca, insanlar bu dönemde metal işleme tekniklerini de geliştirmeye başladılar.

Neolitik dönemde, insanların sosyal organizasyonları da değişmeye başladı. İlk köyler, kasabalar ve şehir devletleri bu dönemde ortaya çıktı. İnsanlar, daha büyük topluluklar içinde yaşamaya başladılar ve iş birliği yaparak daha gelişmiş toplumlar oluşturdular.

Sonuç olarak, Neolitik Çağ, insanların tarım ve hayvancılık yaparak daha yerleşik bir yaşam tarzına geçtikleri ve toplumsal, ekonomik ve teknolojik yapılarının önemli ölçüde değiştiği bir dönemdir. Bu dönem, insanların kültürleri ve sanatları üzerinde de önemli bir etki yapmıştır.