Kaba Taş(Paleolitik) Çağ

Eski Taş Devri olarak da bilinen Paleolitik dönem, yaklaşık 3,3 milyon yıl önceki insan alet yapımına dair en eski kanıtlardan yaklaşık 11.700 yıl önceki son Buzul Çağı'nın sonuna kadar uzanan tarih öncesi bir dönemdir. Bu süre zarfında insanlar avcı-toplayıcı olarak yaşadılar ve hayatta kalmak için doğal kaynaklara güvendiler.

Paleolitik eserlerin en ünlü örneklerinden biri, eski insanlar tarafından içerideki besleyici iliğe erişmek için hayvan kemiklerini kırmak için bir araç olarak kullanılan büyük bir bazalt kaya olan Kaba Taş veya "Kara Taş" tır. Kaba Taş, Türkiye'nin güneydoğusundaki bir mağarada bulundu ve yaklaşık 1,2 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor, bu da onu insan alet yapımının en eski örneklerinden biri yapıyor.

Paleolitik dönem, kesme, kazıma ve doğrama için kullanılan el baltası da dahil olmak üzere taş aletlerin geliştirilmesiyle de karakterize edilir. Bu araçlar, insanların yiyecekleri daha verimli bir şekilde avlamasına ve işlemesine izin vererek daha büyük ve daha karmaşık toplumların gelişmesine yol açtı.

Paleolitik dönem üç aşamaya ayrılır: Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik. Her aşama, ateşin kullanımı, dilin gelişimi ve sanatın yaratılması da dahil olmak üzere insan kültüründeki önemli gelişmelerle işaretlenmiştir.

Genel olarak, Paleolitik çağ, insanlık tarihinde, ilk insanların değişen ve zorlu bir ortamda hayatta kalmalarına ve gelişmelerine izin veren beceri ve teknolojileri geliştirdiği kritik bir dönemdi.