Yontma Taş(Mezolitik) Çağ

Mezolitik dönem, yaklaşık olarak MÖ 10.000'den MÖ 5.000'e kadar süren tarihöncesi bir dönemdir. Paleolitik dönemi takip eder ve Neolitik dönemi öncüler. Mezolitik dönem, yeni taş aletlerin geliştirilmesi ve tarım ve hayvan evcilleştiriciliğinin ortaya çıkması ile karakterizedir.

Mezolitik dönemde, insanlar yarı kalıcı kamp yerlerinde yerleşmeye başladı ve daha karmaşık sosyal organizasyon formlarına dahil oldu. Ayrıca, avcılık ve balıkçılık için mikrolitlerin (küçük, ince işlenmiş taş aletler) kullanımı gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine başlandı.

Mezolitik dönem, iklim ve çevresel koşullarda önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir ve bu durum muhtemelen insan davranışlarını ve kültürel gelişmeleri etkilemiştir. Örneğin, yükselen deniz seviyeleri yeni kıyı hatları ve sulak alanlar oluşturdu ve bu durum yeni balıkçılık tekniklerinin geliştirilmesine ve su araçlarının kullanımına yol açmış olabilir.

Mezolitik dönem, insanların yaşam tarzında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde insanlar, yalnızca avcı-toplayıcı olarak kalmak yerine, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak daha yerleşik bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Bu değişim, insanların beslenme kaynaklarının çeşitlenmesine ve nüfusun artmasına yol açmıştır.


Mezolitik dönem, insanların taş aletlerinde önemli bir ilerleme kaydettiği bir dönemdir. Mezolitik insanlar, Paleolitik dönemde kullanılan aletlerden daha küçük, daha ince ve daha özenle işlenmiş aletler yapmaya başlamışlardır. Bu aletlerin yapımı, daha fazla özen ve dikkat gerektirdiği için, bu dönemde insanların beceri ve bilgi düzeylerinin arttığı düşünülmektedir.

Mezolitik dönemde insanlar, avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık yoluyla geçimlerini sürdürmüşlerdir. Yeni taş aletlerinin kullanımı sayesinde, daha önce yapılamayan türden avlanma ve balıkçılık teknikleri geliştirilmiştir. Ayrıca, insanlar bu dönemde ilk kez köpekleri evcilleştirmeye başlamışlardır.

Mezolitik dönemde kültür ve sanat da gelişmiştir. Mağara duvarlarına yapılan resimlerde, hayvan figürleri ve av sahneleri yer almıştır. Ayrıca, insanlar bu dönemde müzik aletleri yapmaya başlamışlardır.

Sonuç olarak, Mezolitik dönem, insanların yaşam tarzında önemli değişikliklerin yaşandığı, teknolojik, sosyal, kültürel ve sanatsal olarak önemli bir dönemdir.