Tarihi Çağlar

Tarih, insanlık tarihinin belli dönemlerini temsil eden çağlarla sınıflandırılmaktadır. Genellikle, tarih öncesi çağlar, antik çağlar, orta çağlar, yeniden doğuş çağı, modern çağ ve çağdaş çağ olarak adlandırılır.

Tarih öncesi çağlar, insanlık tarihinin yazılı kayıtların olmadığı dönemleri temsil eder ve arkeolojik çalışmalarla incelenir.

Antik çağlar, Yunanistan ve Roma İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşünü içerir.

Orta çağlar, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden Rönesans'a kadar olan dönemi kapsar.

Yeniden doğuş çağı, Avrupa'nın sanat, kültür ve bilimdeki yeniden doğuşunu ifade eder.

Modern çağ, 18. yüzyıldan başlayarak sanayi devrimi ve Fransız Devrimi ile şekillenmiş bir dönemdir.

Çağdaş çağ ise, 20. yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi ifade eder ve özellikle dünya savaşları, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme gibi olayları içerir.