Antik Çağ (MÖ2000-MS470)

Antik çağ, insanlık tarihinde önemli bir dönemdir. Yaklaşık olarak MÖ 4000'den MS 500'lere kadar süren bu dönemde, birçok medeniyet yükselişe geçmiş ve dünya tarihinde iz bırakmıştır. Antik çağ, insanların tarım ve hayvancılık gibi temel geçim kaynaklarına dayalı olarak yerleşik yaşam biçimlerine geçmeleriyle başlamıştır. Bu dönemde, yazının keşfi ve geliştirilmesi, sanat ve mimarinin gelişmesi, ticaretin artması, felsefenin doğuşu ve bilim adamlarının çalışmaları gibi birçok önemli olay gerçekleşmiştir.

Antik çağda, birçok önemli medeniyet ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Mısır, Yunanistan, Roma, Pers, Asur, Babil ve Çin gibi medeniyetlerdir. Her biri kendi özellikleriyle birbirinden farklıdır ve birçok alanda önemli katkılar yapmışlardır.

Antik çağın sona ermesi, Avrupa'nın Orta Çağ'a girmesiyle gerçekleşmiştir. Orta Çağ, antik çağın aksine, büyük ölçüde karanlık bir dönem olarak görülmektedir. Ancak antik çağ, insanlık tarihindeki önemi nedeniyle hala ilgiyle incelenmekte ve araştırılmaktadır.