Zapotek Uygarlığı

Antik Zapotek uygarlığı, günümüzde Meksika'nın Oaxaca bölgesinde var olan Zapotekler tarafından inşa edilen bir uygarlıktır. Bu uygarlık, 2. binyıldan itibaren bölgede var olmuş ve M.Ö. 500'lere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Zapotekler, bölgedeki diğer uygarlıklar gibi tarım ve avcılıkla uğraşmışlar ve toplumlarını yönetmek için karmaşık bir siyasi organizasyon geliştirmişlerdir.

Zapotekler, merkezi bir yönetim altında birçok şehir devletinden oluşan bir federasyonu yöneten ilk uygarlıklardan biriydi. Bu şehir devletleri, birbirleriyle sık sık savaşırken aynı zamanda ticaret yapmışlardır. Zapotekler ayrıca birçok kompleks yapı inşa etmişlerdir. Bunların en önemlilerinden biri, günümüzde Mitla olarak bilinen antik bir tapınaktır.

Zapoteklerin geliştirdiği bir başka önemli özellik, kompleks yazı sistemidir. Bu yazı sistemi, onların tarihi ve kültürlerinin kaydedilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Zapotek uygarlığı, Meksika'nın İspanyol sömürgeciler tarafından fethedilmesinden sonra yok olmuştur, ancak günümüzde Oaxaca bölgesinde hala kültürel mirasları devam etmektedir.