Keltler

Antik Keltler, İron Age Avrupa'sında yer alan bir dizi halk ve kültürler grubudur. Keltofobik Roma yazarlarının anlattığına göre, Keltler barbar, vahşi ve savaşçı bir halktı. Ancak, günümüzde yapılan araştırmalar, Keltlerin sanat, müzik, şiir, mitoloji ve hatta tıp alanlarında ilerici olduklarını ve kompleks sosyal yapılarını yönetebilecek kadar organize olduklarını göstermektedir.

Keltler, MÖ 5. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıktı ve MÖ 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun yayılmasıyla birlikte çeşitli dönüşümler geçirdiler. Kelitik dil ailesine ait diller konuşuyorlardı ve bu dil ailesinde İrlanda, İskoçya, Galler ve Bretonya'da hala konuşulan diller bulunmaktadır.

Keltlerin sosyal yapıları, aile gruplarından oluşan küçük topluluklardan, büyük kabile federasyonlarına kadar değişiyordu. Kelt toplumlarında kabile liderleri, druidler ve savaşçılar gibi belirli bir hiyerarşi vardı. Druidler, hem dini hem de siyasi otoriteye sahipti ve kelimenin tam anlamıyla "beyaz saplı meşe" anlamına gelen "derwyddon" olarak biliniyorlardı.

Keltlerin savaş yetenekleri ve taktikleri Roma İmparatorluğu'nu bile endişelendiriyordu. Çıplak savaşçıları, silah ve zırhlarıyla dikkat çekiyordu. Savaşta kullanılan silahlar arasında kılıçlar, mızraklar, oklar ve balta benzeri silahlar yer alıyordu. Kelt savaşçıları, sık ormanlık alanlarda ve tepelerde savaşmayı tercih ederlerdi. Bu nedenle, Roma İmparatorluğu'nun Keltlere karşı mücadelesi oldukça zordu.

Keltler, birçok sanatsal ve dini eser ürettiler. İrlanda'da yazılmış Kitab-ı Kells, Kelt sanatının en önemli örneklerinden biridir. Kelt mitolojisi, Druidlerin ritüelleriyle yakından ilişkilidir ve bugün hala birçok Kelt efsanesi, hikayesi ve geleneksel hikayesi varlığını sürdürmektedir.