Asur Bilim ve Teknolojisi

Antik Asur uygarlığı, günümüzde Irak sınırları içinde yer alan Mezopotamya bölgesinde MÖ 3. binyılın sonlarından MÖ 7. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürmüş bir uygarlıktır. Asurlular, özellikle bilim ve teknoloji alanında pek çok yeniliğe imza atmış, eserlerini yazıtlar ve tabletler üzerinde kaydetmişlerdir.

Asur bilim ve teknolojisi, özellikle yapı mühendisliği, metalurji, çömlekçilik, tekstil üretimi, çiftçilik, astroloji, tıp ve matematik alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Asurlular, baraj, kanalizasyon, su yolları gibi mühendislik yapıları inşa etmişlerdir. Metalurjide ise bronz ve demir kullanımında oldukça ileri seviyedeydiler.

Asurlular ayrıca çömlekçilik alanında da oldukça başarılıydı. Kil işçiliği ve boyama teknikleri ile yapılan ürünleri, güzel desenleriyle süsleyerek özgün bir tarza sahip olmuşlardır. Tekstil üretimi de oldukça gelişmiştir. Asurlular, yün, keten ve pamuk gibi malzemelerden dokuma teknikleriyle ürünler yapmışlardır.

Asur astrolojisi de önemli bir alan olmuştur. Asurlular, gökyüzünü gözlemleyerek gökyüzü olaylarını takip etmişlerdir. Gözlem yaptıkları bilgileri kaydetmek amacıyla Astronomik Tabletler adı verilen tabletleri kullanmışlardır. Bu tabletlerde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Asurlular ayrıca tıp alanında da büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Hastalıkların tanısını koyma ve tedavi etme yöntemleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Matematikte ise, temel aritmetik işlemlerinin yanı sıra cebir, geometri ve trigonometri gibi daha karmaşık konular üzerine de çalışmışlardır.

Asurluların bilim ve teknoloji alanındaki bu ilerlemeleri, yazıtlar ve tabletler üzerinde kaydedilmiştir. Bu kayıtlar, Asur Bilim ve Teknolojisi Müzesi gibi müzelerde sergilenmektedir.