Asur Ekonomisi

Antik Asur, Mezopotamya'da günümüzde Irak sınırları içinde bulunan bir bölgede, MÖ 21. yüzyıldan başlayarak var olan bir imparatorluktur. Asur İmparatorluğu'nun ekonomisi, tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktaydı. Tarım, ekonominin temel direği olarak kabul edilirken, ticaret de imparatorluğun gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Asur toprakları verimli ovalara sahip olduğundan tarım oldukça gelişmişti. Bu ovalarda özellikle arpa, buğday, darı, nohut, mercimek, fasulye gibi ürünler yetiştirilirdi. Ayrıca Asurlular, tarım arazilerini sulamak için kanallar ve sulama sistemleri kurarak tarımı daha verimli hale getirdiler.

Asur İmparatorluğu'nun ticareti de oldukça gelişmişti. Asur tüccarları, çeşitli ülkelerle ticaret yaparak zenginleştiler. Bu tüccarlar, doğal kaynaklar ve yer altı zenginlikleri olan yerlerden değerli madenler, değerli taşlar, baharatlar ve diğer mallar getirerek ticaret yaparlardı. Asur tüccarları, Fırat Nehri boyunca Akdeniz'e kadar uzanan ticaret yollarını kullanırlardı. Asur İmparatorluğu, ticaret yollarının kontrolünü sağlamak için askeri gücünü kullanmıştır.

Asur ekonomisinin bir diğer önemli unsurunu ise sanayi oluşturur. Asurlular, bakır, demir, altın ve gümüş gibi metalleri işleyerek değerli eşyalar ve silahlar yaparlardı. Ayrıca tekstil, deri, seramik ve cam üretimi de oldukça gelişmişti.

Asur İmparatorluğu'nun ekonomisi, aynı zamanda, para kullanımına dayalıydı. Asurlular, altın ve gümüş gibi değerli metalleri kullanarak para üretiyorlardı. Bu paralar, özellikle ticarette kullanılırdı.

Sonuç olarak, Antik Asur İmparatorluğu'nun ekonomisi, tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktaydı. Tarım, ticaret ve sanayi, imparatorluğun zenginliği ve gücüne katkıda bulunurken, ticaret yollarının kontrolü de imparatorluğun sınırlarının genişlemesinde ve askeri gücünün güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.