Asur Yazıtları

Antik Asur, günümüzde Irak'ın kuzeyinde yer alan bir bölgede (Asur Vilayeti) MÖ 21. yüzyıldan MÖ 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bir imparatorluktur. Asur medeniyeti, siyasi, askeri, kültürel ve dini alanlarda büyük bir güçtü. Asur Krallığı, Sümerlerin ardından Mezopotamya tarihinde ikinci büyük imparatorluktur.

Antik Asur halkı, yazılı belgelerinde çoğunlukla "Assuru" olarak adlandırılmaktaydı. Asur yazıtları, Asur krallarının kraliyet arşivlerinde tutulan kayıtlar ve metinlerdir. Bu yazıtlar, Asur medeniyeti hakkında en önemli bilgi kaynaklarından biridir.

Asur yazıtları, devlet işleri, siyasi ilişkiler, savaşlar, din ve kültür gibi birçok konuda bilgi vermektedir. Yazıtların çoğu Asur kral ve yöneticilerinin emirleri, fermanları, anlaşmaları ve diğer resmî belgeleridir. Bu yazıtlar, Asur Krallığı'nın nasıl yönetildiği, toplumun nasıl yapılandığı ve Asur kültürü hakkında birçok bilgi sağlamaktadır.

Asur yazıtlarının büyük bir kısmı, Ninova'daki Asur kraliyet sarayında bulunmuştur. Bu yazıtlar, Asur Krallığı'nın en parlak dönemi olan MÖ 9. yüzyıldan MÖ 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsamaktadır. Asur yazıtları, günümüzde çeşitli müzelerde ve arşivlerde bulunmaktadır.

Antik Asur yazıtları, Asur medeniyeti hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamakta ve bu medeniyetin siyasi, kültürel ve dini organizasyonları hakkında bilgi vermektedir.