Hitit Diplomasisi

Antik Hitit İmparatorluğu, MÖ 17. yüzyıldan MÖ 12. yüzyıla kadar Anadolu'da varlığını sürdüren büyük bir devletti. Hititlerin, başarılı diplomatik faaliyetleri sayesinde Anadolu'da etkili bir güç haline geldiği bilinmektedir.

Hititler, komşu devletlerle barış antlaşmaları yaparak ve evlilik yoluyla akrabalık bağları kurarak, güçlerini korumayı başardılar. Bu amaçla, Hitit kraliyet ailesi, komşu krallıkların prensesleriyle evlilikler yaparak, siyasi bağları güçlendirdi. Ayrıca Hititler, bazı devletlerle de ittifaklar kurarak, güçlerini artırmayı hedeflediler.

Hitit diplomasisi ayrıca, diplomatik yazışmaları ve elçilikler aracılığıyla diğer devletlerle ilişkilerin sürdürülmesini de kapsar. Hitit kraliyet arşivlerinde, diğer devletlerle yapılan yazışmaların binlerce tablette kaydedildiği bilinmektedir.

Hititler, komşu devletlerle yapacakları antlaşmaları yazılı olarak düzenleyen ilk devletlerden biriydi. Bu antlaşmalar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen ayrıntılı maddeler içerir ve genellikle tanrılar önünde ant içme töreniyle imzalanırdı. Bu antlaşmaların korunması da önemliydi ve Hititler, bir antlaşmanın bozulması durumunda tanrıların öfkesinin alınması için bazı yaptırımlar uygularlardı.

Sonuç olarak, Hititlerin başarılı diplomatik faaliyetleri, güçlerini korumalarına ve Anadolu'da etkili bir güç haline gelmelerine yardımcı oldu. Diplomatik yazışmaların kaydedilmesi ve antlaşmaların yazılı olarak düzenlenmesi de tarihte ilk kez yapılmış önemli gelişmelerdir.