Bilim ve Sanat

Antik İskender İmparatorluğu dönemi, Yunan kültürü ile Pers kültürünün birleşmesiyle oluşan ve MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından kurulan bir imparatorluktur. Bu dönemde bilim ve sanat alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Bilim alanında, İskender İmparatorluğu döneminde Yunan felsefesi ve bilimi Pers dünyasına yayılmıştır. İskender’in öğretmeni Aristoteles’in eserleri, İskender’in yanında seyahat eden bilim insanları tarafından Perslerle paylaşılmış ve bu sayede Aristoteles’in felsefesi Pers kültüründe etkili olmuştur. İskender İmparatorluğu döneminde ayrıca matematik, astronomi, tıp ve coğrafya gibi alanlarda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Sanat alanında ise, İskender İmparatorluğu dönemi Helenistik dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde, Antik Yunan sanatı ile Pers sanatının karışımıyla ortaya çıkan bir sanat anlayışı oluşmuştur. Helenistik dönemde, heykel ve resim sanatı önemli bir yer tutmuştur. İskender İmparatorluğu’nun başkenti İskenderiye, dönemin önemli sanat merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Antik İskender İmparatorluğu dönemi hem bilim hem de sanat alanında önemli bir miras bırakmıştır. İskender İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, bu miras Roma İmparatorluğu tarafından devralınmış ve daha da geliştirilmiştir.