Fenikelilerin Dinleri ve Tanrıları

Antik Fenikeliler, birden fazla tanrıya tapılan politeist bir dinin inançlarını takip ediyorlardı. Fenikelilerin tanrıları, doğaüstü güçlere ve doğal olaylara ilişkin inançlara dayanmaktaydı.

Ba'al, Fenike'deki en önemli tanrı olarak kabul ediliyordu. Toprağı yağmur ve güneş ışığıyla suladığına inanılıyordu. Diğer tanrılar arasında Astarte (bereket ve doğurganlık), Melqart (savaş, avcılık ve ticaret), Eshmun (sağlık ve şifa) ve Tanit (bereket, aşk ve güzellik) sayılabilir.

Fenikeliler, tanrılarına adaklar sunmak için düzenli olarak tapınaklarına giderlerdi. Tapınaklar, Fenike şehirlerinde önemli birer merkezdi ve sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda ticaret ve yönetim işleri için de kullanılırdı. Fenikelilerin dini inançları, Akdeniz'de geniş bir alanda yayılmış ve Kuzey Afrika, İber Yarımadası, Sicilya ve Güney İtalya'da da benimsenmiştir.