Pers Kralları

Antik Pers İmparatorluğu tarihi boyunca birçok krallık dönemi yaşamıştır. İşte Pers İmparatorluğu'ndaki bazı önemli krallar ve dönemleri:

1. Kiros (M.Ö. 559-530): Pers İmparatorluğu'nun kurucusu olan Kiros, Med İmparatorluğu'nun sonunu getirerek Pers İmparatorluğu'nu kurmuştur.

2. Kambises (M.Ö. 530-522): Kiros'un oğlu olan Kambises, Pers İmparatorluğu'nu Mısır ve Libya'ya kadar genişletmiştir.

3. Darius I (M.Ö. 522-486): Kambises'in ölümünden sonra Pers İmparatorluğu'na tahta çıkan Darius, İmparatorluğun en büyük ve güçlü krallarından biridir. Yönetimi boyunca Pers İmparatorluğu'nun sınırları büyük ölçüde genişlemiştir.

4. Xerxes I (M.Ö. 486-465): Darius'un oğlu olan Xerxes, Yunanistan'a düzenlediği seferle bilinir. Bu sefer, Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan'daki gücünü kaybetmesine neden olmuştur.

5. Artaxerxes I (M.Ö. 465-424): Xerxes'in oğlu olan Artaxerxes, Pers İmparatorluğu'nun en uzun süre hüküm süren krallarından biridir. Dönemi boyunca İmparatorluğun kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesi için çaba sarf etmiştir.

6. Darius III (M.Ö. 336-330): Pers İmparatorluğu'nun son kralı olan Darius III, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu fethetmesiyle tahttan indirilmiştir.