Anorko-Kapitalizm 

Anarko-kapitalizm, devletin ortadan kaldırılmasını ve geleneksel olarak hükümet tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin özel şirketler ve bireyler tarafından sağlandığı bir serbest piyasa toplumunun kurulmasını savunan politik bir ideolojidir.

Anarko-kapitalizmde, hiçbir merkezi hükümet veya düzenleyici otorite olmayacak ve bireyler ve işletmeler müdahale olmaksızın gönüllü işlemlere girmekte özgür olacaklardı. Anarko-kapitalizmin destekçileri, bunun artan verimlilik, yenilik ve ekonomik büyümenin yanı sıra daha fazla kişisel özgürlükle sonuçlanacağını savunuyorlar.

Anarko-kapitalistler, bireylerin emeklerinin meyvelerine sahip olma ve onları kontrol etme hakkına sahip olduğunu savunarak özel mülkiyet ilkesine de inanırlar. Bu, yalnızca fiziksel varlıkları değil, aynı zamanda fikirleri ve fikri mülkiyeti de içerir.

Anarko-kapitalizmi eleştirenler, bunun zenginlik ve gücün küçük bir seçkinler arasında yoğunlaşmasına ve ayrıca toplumun en savunmasız üyeleri için sosyal güvenlik ağlarının ve korumaların eksikliğine yol açacağını savunuyorlar. Ayrıca, düzenleyici bir otorite olmadan, çevresel bozulmayı ve halka yönelik diğer zararları önlemenin çok az olacağına da işaret ediyorlar.

Genel olarak, anarko-kapitalizm, geniş ölçekte uygulamaya konulan birkaç örneğiyle, tartışmalı ve nispeten uç bir siyasi ideoloji olmaya devam ediyor.