Anorko-Naturizm

Bu ideoloji, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıktı ve başta İspanya ve Arjantin olmak üzere dünya genelinde birçok anarşist grup tarafından benimsendi.

Anarko-Naturizm doğa ile insan arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapar ve doğal dünyanın korunması, çevrenin kirletilmemesi gibi konularda da hassasiyet gösterir. Anarko-naturistler, insanın doğa ile uyumlu bir yaşam tarzı benimsemesi gerektiğini savunur ve modern toplumun doğal çevreyi tahrip eden, insanları doğadan koparan yapısını eleştirirler.

Anarko-naturizm, modern kapitalist sistemin eleştirisi üzerine kuruludur ve bu sistemin doğayı tahrip ettiği, insanları yabancılaştırdığı ve hiyerarşik bir düzeni koruduğu görüşünü savunur. Anarko-naturistler, doğal kaynakların korunması ve yenilenebilir kaynakların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini düşünürler.

Anarko-naturizm, dünya genelinde birçok anarşist hareketin bir parçasıdır ve anarşist gruplar arasında farklılıklar gösterir. Bazı anarko-naturistler, şiddeti reddederken, bazıları direniş ve ayaklanmalar gibi radikal eylemleri savunur.