Feminizm

Feminizm, cinsiyetlerin eşitliğini ve kadınların haklarını savunan sosyal, politik ve kültürel bir harekettir. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve o zamandan beri çeşitli ve çok yönlü bir harekete dönüştü.

Feminizm, özünde, kadınları tarihsel olarak marjinalleştiren ve ezen ataerkil yapılara meydan okumaya ve bunları ortadan kaldırmaya çalışır. Bu, eşitsiz ücret, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, cinsel taciz ve saldırı ve işyerinde ve kamusal alanda ayrımcılık gibi konuların ele alınmasını içerir.

Feminizm aynı zamanda bireysel potansiyelin ve eylemliliğin tam ifadesini sınırlayan toplumsal cinsiyet klişelerine ve normlarına meydan okumaya çalışır. Bu, üreme haklarının savunulmasını, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sömürüye karşı mücadeleyi ve toplumun tüm alanlarında çeşitliliğin ve katılımın teşvik edilmesini içerir.

Feminizm yekpare bir hareket değildir ve çok çeşitli bakış açılarını ve yaklaşımları kapsar. Bunlar, bireysel hak ve özgürlüklerin önemini vurgulayan liberal feminizmi; ataerkiye temelden meydan okumayı ve onu dönüştürmeyi amaçlayan radikal feminizm; ve ırkçılık, sınıfçılık ve yetenekçilik dahil olmak üzere farklı baskı biçimlerinin birbirine bağlılığını tanıyan ve bunları bütüncül bir şekilde ele almaya çalışan kesişen feminizm.