Kapitalizm 

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve rekabete dayalı olması nedeniyle, girişimcilerin yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik ederek ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. 

Kapitalizmin farklı biçimleri ve uygulamaları vardır, ancak tarihte en yaygın olanı serbest piyasa kapitalizmidir. Serbest piyasa kapitalizminde, devlet müdahalesi minimaldir ve ekonomik faaliyetlerin çoğu özel sektörde yer alan işletmelerin elindedir. Ancak, bazı ülkelerde, kapitalizmi düzenlemek için devlet müdahalesi daha fazla olabilir, bu şekilde yönetilen kapitalizm de denir.

Kapitalizmin temel özelliklerinden biri, rekabetçi bir piyasa yapısına dayanmasıdır. Bu yapıda, alıcılar ve satıcılar arasındaki rekabet, fiyatların belirlenmesine ve ürünlerin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlar. Kapitalizm, özel mülkiyetin korunması, işletmelerin kar elde etmesi ve serbest girişimciliğin desteklenmesi gibi unsurları da içerir.

Kapitalizmin eleştirileri arasında, özellikle gelir eşitsizliği, yoksulluk, işsizlik, çevre kirliliği ve kaynakların adaletsiz dağılımı gibi sosyal sorunlar yer alır. Kapitalizm aynı zamanda, işçilerin sömürülmesi, insanların maddi değerlerin ötesinde hiçbir şey ifade etmediği bir tüketim kültürü, ve dünya kaynaklarının aşırı tüketimi gibi çevresel sorunları da beraberinde getirir.