Komünizm 

Komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 19. yüzyılın ortalarında ortaya atılmıştır ve Rus Devrimi ile birlikte birçok ülkede uygulanmıştır. Sovyetler Birliği, Çin, Küba, Vietnam ve Kuzey Kore gibi ülkeler, komünizmin uygulandığı örneklerdir. Ancak, bu ülkelerde uygulanan model, Marksizm'in özgün ideallerinden ayrılmış ve çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır.

Komünizmin temel amacı, insanların sınıfsız bir toplumda eşitlik, özgürlük ve adalet içinde yaşamasını sağlamaktır. Bu ideoloji, özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ile birlikte, üretim araçlarının devlet veya toplum tarafından kontrol edilmesini savunur. Böylece, üretim araçlarına sahip olanların diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurmasının önüne geçilmesi amaçlanır.

Komünizm, Marksizm'in özgün ideallerinden farklı olarak, tarihte uygulandığı ülkelerde sıkça eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirilerin başında, merkezi planlama sisteminin yetersizliği ve verimliliğin azalması, inovasyon eksikliği, özgürlüklerin kısıtlanması gibi sorunlar yer alır.

Çin'de de, 1949'da gerçekleştirilen devrim sonrasında komünizm uygulanmıştır. Mao Zedong'un liderliğindeki Çin Komünist Partisi, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını radikal bir şekilde değiştirmiş ve toplumsal eşitliği hedeflemiştir. Ancak, Çin'deki komünizm de eleştirilere maruz kalmış ve ülkenin ekonomik açılım politikaları sonrasında, ekonomik yapı değişikliği ve piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşanmıştır.

Küba'da da, 1959'da gerçekleştirilen devrim sonrasında komünizm uygulanmıştır. Fidel Castro liderliğindeki Küba Komünist Partisi, ülkedeki özel mülkiyeti ortadan kaldırmış ve üretimi kolektif olarak düzenlemiştir. Ancak, Küba da ekonomik zorluklar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır.

Sovyetler Birliği, dünya genelinde en yaygın ve geniş kapsamlı komünist örnektir. Sovyetler Birliği, özellikle 1917'deki Ekim Devrimi sonrasında Lenin'in önderliğinde kurulmuş ve 1991 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, komünizm dünya genelinde gerilemeye başlamıştır.