Leninizm

Leninizm, 1917 Rus Devrimi'nin önde gelen isimlerinden ve Sovyetler Birliği'nin ilk lideri Vladimir Lenin'in fikir ve teorilerine dayanan politik bir ideolojidir. Leninizm, işçi sınıfının iktidarı devrimci bir şekilde ele geçirmesi ve sosyalist dönüşüme öncülük edecek bir öncü partinin kurulması yoluyla sosyalist bir devlet kurmaya çalışır.

Leninizmin temel ilkelerinden biri, işçi sınıfının devrimci öncüsü olarak görülen öncü partinin önemidir. Parti, işçi sınıfının en ileri ve örgütlü kesimi olarak görülmekte ve devrimci mücadeleye önderlik etmek ve toplumun sosyalist dönüşümüne rehberlik etmekle görevlidir.

Leninizmin bir diğer önemli yönü, hem demokrasiyi hem de merkezi karar almayı vurgulayan bir parti örgütlenmesi modeli olan demokratik merkeziyetçilik kavramıdır. Demokratik merkeziyetçilik, parti üyelerinin politika ve stratejiyi tartıştığı ve tartıştığı, ancak bir karar verildikten sonra tüm üyelerin onu desteklemesi ve uygulaması beklendiği toplu karar alma ilkesine dayanır.

Leninizm, sosyalist dönüşümde devletin rolüne de büyük önem verir. Lenin, devletin devrimin hedeflerini ilerletmek için kullanılabileceğine ve sosyalist projeyi iç ve dış tehditlerden korumak için güçlü, merkezi bir devletin gerekli olduğuna inanıyordu.

Leninizm'i eleştirenler, onun aşırı derecede otoriter ve anti-demokratik olduğunu ve öncü partiye ve merkezi karar almaya yapılan vurgunun gücün kötüye kullanılmasına yol açabileceğini savunuyorlar. Destekleyenler ise, Leninizm'in kapitalist sömürü ve baskı koşullarına gerekli bir yanıt olduğunu ve daha adil ve eşit bir topluma ulaşmak için bir yol haritası oluşturduğunu savunuyorlar.