Liberalizm

Liberalizm, bireysel özgürlüğü ve bireysel hakların korunmasını vurgulayan ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü altında faaliyet gösteren sınırlı bir hükümeti vurgulayan bir siyaset felsefesidir. 18. yüzyılda, o dönemde Avrupa'da var olan mutlak monarşilere ve kilisenin egemen olduğu toplumlara bir yanıt olarak ortaya çıktı.

Liberalizmin temel ilkelerinden biri, bireylerin başkalarına zarar vermedikleri sürece kendi amaç ve çıkarlarının peşinden gitmekte özgür olmaları gerektiğidir. Bu, konuşma, din ve toplanma özgürlüğünün yanı sıra mülk sahibi olma ve piyasa ekonomisine katılma özgürlüğünü de içerir. Liberalizm ayrıca sosyal sınıf, ırk veya cinsiyete bakılmaksızın kanun önünde eşitliğe değer verir.

Hükümet açısından liberaller, demokratik kurumlar aracılığıyla halka karşı sorumlu olan sınırlı bir devleti savunurlar. Bu, hükümetin vatandaşları dış tehditlerden korumak, hukukun üstünlüğünü sürdürmek ve altyapı ve eğitim gibi kamu mallarını sağlamak gibi açıkça tanımlanmış bir dizi sorumluluğa sahip olması gerektiği anlamına gelir. Liberaller ayrıca, gücün kötüye kullanılmasını önlemek için bir kontrol ve denge sistemine inanırlar.

Klasik liberalizm, sosyal liberalizm ve neoliberalizm dahil olmak üzere, her birinin kendine özgü inançları ve öncelikleri olan birçok farklı liberalizm çeşidi vardır. Ancak, hepsi bireysel özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğü taahhüdünü paylaşırlar.