Maoizm

Maoizm, Çin Komünist lideri Mao Zedong'un öğretilerine dayanan politik ve sosyal bir ideolojidir. Maoizm, köylülerin rolüne ve kırsal devrimin önemine olduğu kadar, sosyalist bir devletin kurulmasından sonra bile sürekli devrim ve sınıf mücadelesi ihtiyacına güçlü bir vurgu yapar.

Maoizm, 1960'larda ve 1970'lerde, Sovyetler Birliği liderliğindeki dünya komünist hareketinden ideolojik ve stratejik farklılıklar nedeniyle ayrıldığında, komünizmin ayrı bir biçimi olarak ortaya çıktı. Maoizm, Çin'de en çok Mao'nun ülkeyi kapitalist ve gelenekçi olarak algıladığı unsurlardan temizlemeye çalıştığı Kültür Devrimi sırasında etkili oldu.

Maoizm dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle de Maocu bir isyanın 2008'de monarşinin devrilmesine ve laik bir federal cumhuriyetin kurulmasına yol açtığı Nepal'de etkili olmuştur. Bununla birlikte Maoizm, otoriterliği, bireysel hakları hiçe sayması ve şiddetli devrimi teşvik etme eğilimi nedeniyle de eleştirildi.