Nazizm

Nasyonal Sosyalizm olarak da bilinen Nazizm, 20. yüzyılın başlarında Almanya'da ortaya çıkan siyasi bir ideolojidir. 1933'te Almanya'da iktidara gelen ve 2. Dünya Savaşı'ndaki yenilgilerine kadar hüküm süren Adolf Hitler ve Nazi Partisi tarafından yönetildi.

Nazizm, aşırı milliyetçilik, ırkçılık ve otoriterlik ile karakterizedir. Saf bir Aryan ırkı fikrini yüceltiyor ve diğer ırkları, özellikle de Yahudileri aşağı ve Alman kimliğine bir tehdit olarak görüyor. Nazi rejimi, Yahudilerin yanı sıra eşcinseller, Romanlar ve engelliler gibi diğer azınlık gruplarına karşı ayrımcılık ve zulüm politikaları uyguladı.

Nazi Partisi ayrıca, Hitler'in mutlak lider olduğu totaliter bir devletin kurulmasını savundu. Siyasi muhalefeti bastırdılar, medyayı ve eğitimi kontrol ettiler ve kamuoyunu şekillendirmek için propagandayı kullandılar. Nazi rejimi ayrıca diğer ülkeleri fethetmeye ve Alman egemenliğinde bir imparatorluk kurmaya çalışarak agresif yayılmacılıkla uğraştı.

Dünya Savaşı sırasında Naziler, Holokost olarak bilinen ve rejim tarafından istenmeyen görülen milyonlarca Yahudi ve diğer grupların toplama kamplarında sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım kampanyası yürüttü.

Bugün Nazizm, insan zulmünün ve otoriterizmin en kötü aşırılıklarını temsil eden iğrenç ve tehlikeli bir ideoloji olarak geniş çapta kınanıyor. Mirası, aşırılık yanlısı ideolojilerin tehlikelerini ve demokrasiyi, hoşgörüyü ve insan haklarını geliştirmenin önemini hatırlatıyor.