Otoritecilik

Otoriter rejimlerde, siyasi muhalefet genellikle bastırılır veya yasa dışı ilan edilir ve vatandaşların çoğu zaman ifade, toplanma ve basın özgürlüğü gibi temel sivil özgürlükleri reddedilir. Hükümet tipik olarak medya üzerinde kontrole sahiptir ve kamuoyunu şekillendirmek ve kontrolü sürdürmek için propagandayı kullanır.

Otoriter rejimler, düzeni sağlamak ve muhalefeti bastırmak için genellikle güçlü bir orduya veya polis gücüne güvenir. Aşırı durumlarda, hükümet kontrolü sürdürmek için şiddet veya diğer baskı biçimlerini kullanabilir.

Otoriterlik, askeri diktatörlüklerden tek partili devletlere ve mutlak monarşilere kadar birçok biçim alabilir. Bazı otoriter rejimler halk adına hüküm sürdüklerini iddia ederken, bazıları da yönetimleri için dini veya diğer ideolojik gerekçeleri kullanabilir.

Otoriterlik bir istikrar ve güvenlik duygusu sağlayabilirken, genellikle bireysel özgürlük ve sivil özgürlükler pahasına gelir. Otoriter rejimler, tarih boyunca, siyasi muhaliflere ve diğer devlet düşmanı olarak algılananlara yönelik işkence, hapis ve infaz dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlalinden sorumlu olmuştur.