Sosyalizm

Sosyalizmin kökenleri, İngiliz sanayi devrimi sırasında ortaya çıkan işçi sınıfı hareketlerine dayanmaktadır. Bu hareketler, işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve ücretler talep etmesinin yanı sıra, üretim araçlarının toplumsal mülkiyetindeki rolü de tartışmaya açmıştır.

Sosyalizm, işçi sınıfının örgütlenmesi ve sınıf mücadelesi ile ilgilidir. Bu mücadele, emeğin değerinin adaletli bir şekilde ödenmesi ve işçilerin haklarının korunması amacını taşır. Sosyalizm, toplumda gelir eşitsizliğinin azaltılmasını ve sosyal adaletin sağlanmasını hedefler.

Sosyalizmin tarihi, 19. yüzyılın sonlarına kadar gitmektedir. Bu ideolojinin öncüleri arasında Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Leon Trotsky ve Rosa Luxemburg yer almaktadır. Sosyalizm, tarihte birçok ülkede uygulanmıştır. Bazı örnekler arasında Sovyetler Birliği, Çin, Küba, Vietnam ve Kuzey Kore yer almaktadır.

Sosyalistler, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti sayesinde kaynakların eşit olarak dağıtılacağına ve toplumun tüm bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanacağına inanırlar. Sosyalizm, kapitalizmin özelliklerine karşı bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Kapitalizmde, üretim araçları özel şahısların mülkiyetindedir ve kar elde etmek için kullanılır.