Totalitarizm

Totalitarizm, devletin vatandaşlarının ekonomisi, kültürü ve özel hayatı da dahil olmak üzere toplumun tüm yönleri üzerinde tam kontrole sahip olduğu bir hükümet veya siyasi sistem biçimidir. Bu tür bir hükümet, tek parti diktatörlüğü, propaganda ve sansür kullanımı ve bireysel özgürlük ve hakların bastırılması ile karakterize edilir.

Totaliter rejimler, vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için tipik olarak terör, şiddet ve gözdağının bir kombinasyonunu kullanır. Muhalefeti izlemek ve bastırmak için genellikle gizli polis güçlerine ve diğer güvenlik aygıtlarına güvenirler ve devletin düşmanları olarak algılananları cezalandırmak için toplama kamplarını veya zorunlu çalıştırmayı kullanabilirler.

Totalitarizm, 20. yüzyılın başlarında Birinci Dünya Savaşı ve Rus Devrimi'nin ayaklanmalarına yanıt olarak ortaya çıktı. Avrupa ve Asya'da faşist ve komünist rejimlerin yükselişiyle 1930'larda ve 1940'larda doruğuna ulaştı.

Totalitarizmin eleştirmenleri, bunun demokrasi, insan hakları ve bireysel özgürlük ilkelerine temel bir ihaneti temsil ettiğini iddia ediyor. Bunun bireyin insanlıktan çıkarılmasına ve toplumda yaratıcılık, çeşitlilik ve yenilik kaybına yol açtığını iddia ediyorlar.

Totalitarizmin destekçileri ise, liberal demokratik sistemlerde imkansız olan sosyal ve ekonomik dönüşümü gerçekleştirmenin bir yolunu sağladığını savunuyorlar. Ayrıca, ana akım toplum tarafından yabancılaşmış veya marjinalleştirilmiş hisseden bireyler için bir amaç ve anlam duygusu sağlayabileceğini savunuyorlar.