Çin Uygarlığı

Çin uygarlığı, dünya tarihi boyunca önemli bir rol oynamıştır. Gelişmiş tarım, teknoloji, sanat ve felsefe gibi birçok alanda öncü olmuştur. Bu nedenle, dünya tarihindeki en eski ve en uzun süreli uygarlıklardan biri olarak kabul edilir. Çin uygarlığı, MÖ 2100'lü yıllarda Shang Hanedanı'nın yönetimi altında başlamıştır ve günümüze kadar uzanan bir süreçte birçok farklı hanedanlık dönemi yaşamıştır.

Çin uygarlığı, insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden birine sahiptir. Ayrıca, ipek üretimi, kağıt yapımı, matbaa ve barut gibi önemli keşifleri de içermektedir. Bunların yanı sıra, filozof Konfüçyüs, Lao Tzu ve Mozi gibi düşünürler de Çin uygarlığından çıkmıştır ve Batı felsefesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.