Ege Uygarlığı

Ege uygarlıkları, tarih öncesi ve antik dönemlerde, Ege Denizi'nin doğu, güney ve batısında yer alan bölgede yerleşik olan antik uygarlıkların toplam adıdır. Bu uygarlıkların arasında Miken, Minos ve Troia uygarlıkları en önemlileridir. Bu uygarlıklar, özellikle MÖ 2. bin yılda, Batı Asya, Mısır ve Kuzey Afrika ile ticari ve kültürel ilişkileri ile ünlüdürler. Aynı zamanda, Akdeniz'in güçlü devletlerinden olan Hititler, Asurlar ve Mısır gibi diğer medeniyetlerle de temas halindeydiler. Ege uygarlıkları arasında yapılan arkeolojik kazılarda, o dönemde kullanılan yazı sistemlerine ait yazılı belgeler, mimari kalıntılar, süs eşyaları ve diğer sanatsal eserler günümüze ulaşmıştır.