Dini İnanışları

Ege uygarlıkları arasında farklı dini inanışlar ve ritüeller vardı. Bunlar arasında en iyi bilinenleri Yunanistan'da antik Yunan dinleriydi.

Minos uygarlığında, inanç sistemi hakkında çok az şey bilinmektedir, ancak Minoslular doğaüstü güçlere inanıyorlardı ve doğanın güçlerine saygı duyuyorlardı. Ana tanrıça inancı ve inanç ritüelleri yaygındı. Miken uygarlığı, Yunan tanrılarına benzeyen tanrı ve tanrıçaları tapıyorlardı. Yunan mitolojisindeki gibi, Olimpos Tanrıları vardı ve insanlar hayatlarında önemli bir rol oynayan bu tanrıları anma ritüelleri gerçekleştiriyorlardı.

Truva Savaşı, İlyada'da anlatıldığı gibi, Yunan ve Truva tanrılarının etkileşimlerine kadar uzanmaktadır. Tanrılar, insanların kaderine müdahale ettiler ve insanların savaşlarında taraf aldılar. Bu nedenle, inanç sistemleri ve ritüelleri, Ege uygarlıklarında hayatın birçok yönüne etki etti ve bu inançlar, mitoloji, sanat ve edebiyatta birçok yaratıcı esere ilham verdi.