Ekonomi Yaklaşımları

Ege uygarlıkları arasında ekonomi yaklaşımları birbirinden farklılık gösteriyordu. Örneğin, Miken uygarlığı daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, ticaret faaliyetleri kısıtlıydı. Diğer yandan, Minos uygarlığı denizcilik faaliyetleri ve ticaret yoluyla zenginleşmişti.

Minos uygarlığı, Akdeniz'in önemli bir ticaret merkeziydi ve bazı tarihi kaynaklar, Minosluların Girit adasını kontrol ettikleri dönemde, Akdeniz'in en büyük donanmalarından birine sahip olduklarını belirtiyor. Bu sayede, Girit adası zengin bir ticaret merkezi haline geldi ve Minoslular, özellikle doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bir yerde, diğer bölgelerle ticaret yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar.

Miken uygarlığı ise, daha çok kara ticaretine dayanıyordu. Bronz çağı sırasında, Miken uygarlığı Yunanistan anakarasında yaşayan diğer halklarla ticaret yaparak, özellikle kıymetli metaller ve ham madde alışverişi yapıyordu. Ayrıca, Miken savaşçıları, yurt dışındaki askeri seferlerden elde ettikleri ganimetlerle de zenginleştiler.