Yönetim Sistemleri

Ege uygarlıklarının yönetim sistemleri, çoğunlukla monarşikti. Kent devletleri ve şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Bu devletlerde kralların ve prenslerin yönetiminde bir aristokrasi mevcuttu. Ayrıca, bazı Ege uygarlıklarında demokratik yönetim biçimleri de görülmüştür.

Örneğin, Miken Krallığı'nda kral ve aristokratlar yönetimi ele almışlardır. Kral, askeri, yasal ve yönetimsel yetkilere sahipti ve aynı zamanda bir rahip olarak da görev yapmaktaydı. Aristokratlar, krala danışmanlık yapar ve krallık yönetimine katkıda bulunurlardı.

Öte yandan, antik Yunan'da, Atina şehir devleti demokratik bir yönetim şekline sahipti. Halk, doğrudan oy kullanarak devlet işlerine karar veriyordu. Ancak, diğer Yunan şehir devletleri monarşik veya aristokratik yönetimlerle yönetiliyordu.

Troya, Hitit ve diğer bazı uygarlıkların yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ancak, Troya ve Hitit krallıkları da monarşik bir yönetim biçimi izlemiş olabilirler.