İbrani Uygarlığı

İbrani uygarlığı, tarihte Ortadoğu bölgesinde önemli bir yere sahip olan bir antik topluluktur. İbraniler, M.Ö. 2. binyılda Mezopotamya'dan bugünkü İsrail topraklarına göç etmişlerdir. Yahudilik dininin doğuşuna ev sahipliği yapan İbrani uygarlığı, aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam dinlerinde de etkili olmuştur. İbrani kültürü, özellikle Tevrat adlı kutsal kitapları ile tanınmaktadır. İbrani dilinde yazılmış olan Tevrat, dünya edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. İbrani uygarlığının önemli bir diğer özelliği de monoteizm inancını dünyaya yaymalarıdır.