Sanat Anlayışları

İbrani uygarlığı, sanatın dini ve ruhani bir işlevi olduğuna inanan bir toplumdu. Bu nedenle, İbrani sanatı, Tanrı'ya olan bağlılıklarını ifade etmek için kullanıldı. İbrani sanatı, diğer uygarlıkların aksine, heykeltıraşlık veya resim sanatını içermiyordu.

İbrani sanatı, tapınak, sinagog ve evlerin süslemelerinde kullanılan çeşitli objelerden oluşuyordu. Bu objeler arasında, tapınak perdesi, İsrailoğulları'nın çöldeki yolculuklarını anlatan tasvirlerin bulunduğu ve kutsal kitapların yazıldığı yazmalar, taçlar, gümüş işlemeli tekstiller, cam ve seramik objeler gibi öğeler yer alıyordu. İbrani sanatının özellikleri arasında, dini sembollerin yoğun kullanımı, sadelik, geometrik desenler ve çizimlerin yer alması sayılabilir.

Bununla birlikte, İbrani sanatı, genellikle diğer uygarlıkların geliştirdiği karmaşık sanatsal tekniklerden yoksundu. Ancak, İbrani uygarlığı, müzik ve şiir alanlarında büyük bir başarı elde etti. Zekeriya, Yeşaya, Samuel ve Kutsal Kitap'ta yer alan diğer peygamberlerin şiirleri, İbrani şiirinin en güzel örneklerinden bazılarıdır.