Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya uygarlıkları, tarihin en eski uygarlıklarından biridir. Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirlerinin vadisinde yer alan bölgede kurulmuş birçok uygarlık barındırmıştır. Bu uygarlıklar, insanlık tarihinin gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Mezopotamya uygarlıklarının hukuk, matematik, astronomi, zanaat, tarım ve yönetim alanlarında büyük ilerlemeler kaydettikleri bilinmektedir. Bu uygarlıklar, ayrıca, yazının icadı ve kullanımı, ilk şehir devletlerinin ortaya çıkması gibi önemli gelişmelerin de yaşandığı yerlerdir.