Dini İnanışları

Mezopotamya uygarlıkları, çok tanrılı bir din anlayışına sahip oldular. Her bir tanrıya ayrı ayrı tapınılırdı ve bu tanrıların her biri belirli bir doğa olayı, meslek, coğrafi bölge veya krallık tarafından korunurdu. İnanç sistemi oldukça karmaşıktı ve sürekli değişim gösterdi.

Mezopotamyalılar, tanrılarına saygı göstermek için tapınaklar inşa ettiler ve bu tapınaklar aynı zamanda ekonomik merkezlerdi. Tapınaklar, zengin toprakları, hayvanları ve çiftlikleri idare ederlerdi. Tapınaklarda yapılan törenler, insanların sosyalleşmesi ve bağlılığını güçlendirmeye yardımcı oldu.

Mezopotamya inançları arasında insanların doğayı kontrol etmek istemesi de vardı. Bu nedenle, astroloji ve fal bakmak da önemli bir yer tuttu. İnsanlar, geleceği tahmin etmek için gökyüzüne ve yıldızlara baktılar. Ayrıca, büyücülük ve farklı tanrıların yardımıyla hastalıkların tedavi edilmesi gibi tıbbi uygulamalar da yapıldı.