Sanat Anlayışları

Mezopotamya uygarlıklarının sanat anlayışı, genellikle dini ve siyasi ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Sanat eserleri, çoğunlukla tanrıları, kral ve kralları, tanrıların yaratıklarını veya savaşları tasvir etmek için kullanılmıştır.

Mezopotamya sanatı, temel olarak taş, kil, metal ve cam gibi malzemelerden yapılmıştır. Mimaride, tuğla kullanımı oldukça yaygındı ve Mezopotamya'nın en büyük yapılarından bazıları, tuğladan inşa edilmiştir. Özellikle Sümerler, çivi yazısı tabletleri gibi yazıtlarla süslenmiş heykeller ve sütunlar yaratmışlardır.

Mezopotamya'daki en önemli sanat eserlerinden biri, Babil'deki Asma Bahçelerdir. Bu bahçeler, yüzyıllar boyunca dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, Mezopotamya'daki diğer önemli sanat eserleri arasında kraliyet mezarlarındaki altın takılar ve süs eşyaları, tanrıça İştar heykelleri ve kral Hammurabi'nin yasalarını yazdırdığı siyah bazalt bir dikilitaş yer alır.

Mezopotamya sanatı, zaman içinde değişime uğramıştır. Örneğin, Asur İmparatorluğu dönemi sanatı, daha gerçekçi ve detaylı figürlerle karakterizedir. Ancak, genel olarak Mezopotamya sanatı, güçlü bir dini ve siyasi anlam taşımıştır.