Teknolojileri 

Sümer uygarlığı, tarihin en eski uygarlıklarından biridir ve birçok teknolojik yeniliklere öncülük etmiştir. Sümerler, tarım, çömlekçilik, dokumacılık, madencilik, metal işleme, su yönetimi, astronomi ve matematik gibi birçok alanda önemli teknolojik gelişmeler kaydetmişlerdir.

Tarım: Sümerler, tarım teknolojilerinde önemli gelişmeler kaydettiler. Sulama kanalları, tarım arazilerinde suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağladı. Bu sayede, bereketli topraklarında yüksek verimli tarım yapabildiler. Bu tarım teknikleri, çiftçilik faaliyetlerini geliştirdi ve topraklarının verimliliğini arttırdı.

Çömlekçilik: Sümerlerin çömlekçilik teknolojisi, dünya tarihindeki ilk sanayi devrimi olarak kabul edilir. Çömleklerin yapımında, çark kullanımı ve fırın teknolojisi önemli bir rol oynadı. Çömlekler, sıvı ve katı gıda depolamak, pişirmek ve sunmak için kullanıldı.

Dokumacılık: Sümerler, ilk kez ipek, yün ve pamuk gibi lifleri elde edip, bu liflerden kumaşlar dokumaya başladılar. El tezgahları kullanarak, birçok farklı desen ve renkte kumaşlar ürettiler.

Madencilik: Sümerler, bakır, kurşun, gümüş, altın ve diğer mineralleri işlemekte ustadırlar. Bakır, eski Sümerler tarafından kullanılan ilk metaldir ve aynı zamanda bronzun yapımında da kullanılır.

Metal İşleme: Sümerler, madencilik faaliyetleri sayesinde elde ettikleri metalleri, çeşitli amaçlar için kullanıyorlardı. Örneğin, bronz aletler, silahlar ve diğer araçlar için yaygın bir şekilde kullanılırdı. Ayrıca, metal süs eşyaları ve mücevherler de ürettiler.

Su Yönetimi: Sümerler, sulama kanalları ve su depolama havuzları inşa ederek, su kaynaklarını yönetme konusunda oldukça ileri bir seviyeye ulaştılar. Bu, tarım arazilerinin verimliliğini arttırmak ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için önemliydi.

Astronomi ve Matematik: Sümerler, astronomi ve matematik konusunda da ilerlemeler kaydetti. Gök cisimlerini gözlemleyerek, takvimlerini geliştirdiler ve gün, ay ve yılın uzunluğunu hesapladılar. Ayrıca, çarpma, bölme ve kök alma gibi matematiksel işleri de bulmuşlardır.