Yunan Uygarlığı

Antik Yunan uygarlığı, tarihin en etkili ve önemli uygarlıklarından biridir. Yunanistan yarımadası, Ege Denizi'ndeki adalar ve bugünkü Türkiye'nin batısındaki kıyı şeridi dahilindeki bölgelerde MÖ 8. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış ve MÖ 4. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Yunan uygarlığı, tarihe büyük katkılarda bulunmuş ve dünya kültürünü derinden etkilemiştir. Edebiyat, felsefe, tarih, sanat ve mimarideki gelişmeleriyle Antik Yunan, Batı uygarlığının temellerinin atıldığı bir döneme işaret eder.