Tarihçeleri

Elimize ulaşan kaynaklar, MÖ 3000'lere kadar uzanan bir tarihe sahip olan Yunan uygarlığının tarihi hakkında kesin bilgiler veremese de, genel olarak MÖ 8. yüzyıldan itibaren Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve Helenistik Dönem olmak üzere üç ayrı döneme ayrıldığı kabul edilir.

Arkaik Dönem (MÖ 8. yüzyıl-MÖ 480): Bu dönemde Yunanistan, kent-devletler olarak adlandırılan küçük şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir. Bu kent-devletlerin en önemlileri Atina ve Sparta'dır. Arkaik dönemde, Yunan sanatı, edebiyatı, felsefesi ve politikası gelişmeye başlamıştır.

Klasik Dönem (MÖ 480-MÖ 323): Bu dönemde, Atina ve Sparta, diğer kent-devletleri etrafında güçlerini pekiştirmişlerdir. Bu dönemde Yunan sanatı ve felsefesi doruk noktasına ulaşmıştır. Bu dönemde ünlü Yunan filozofları Sokrates, Platon ve Aristoteles yaşamıştır.

Helenistik Dönem (MÖ 323-MÖ 31): Bu dönemde, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu fethetmesi sonucu, Yunan kültürü ve sanatı tüm dünyaya yayılmıştır. Bu dönemde, Atina'nın önemi azalmış, İskender'in kurduğu İskenderiye kenti kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.

Yunan uygarlığı, özellikle Klasik Dönemde, demokrasi, felsefe, matematik, tarih, tiyatro ve spor gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, ünlü mimari eserleri ve heykelleriyle de tanınır.