Yönetim Sistemleri

Antik Yunan'da çeşitli şehir devletleri (polis) bulunuyordu ve bu şehir devletleri kendi kendilerini yönetiyorlardı. Bu şehir devletleri genellikle birer cumhuriyetti ve halkın seçtiği temsilciler tarafından yönetiliyorlardı. Yönetim sistemleri demokrasiye doğru evrim geçirmiş olsa da köklü tarihi boyunca çeşitli biçimler almıştır.

Antik Atina, en ünlü şehir devletlerinden biriydi ve Atina demokrasisi olarak bilinen bir yönetim biçimi geliştirdi. Atina demokrasisi, halkın doğrudan oy kullanarak yasaları kabul etmesini ve yöneticileri seçmesini içeriyordu. Ancak bu demokrasi, sadece erkek vatandaşlara açıktı ve köleler, yabancılar ve kadınlar dışlanmıştı.

Sparta ise Atina'nın aksine, bir oligarşiydi ve yalnızca bir avuç seçkinin iktidarda olduğu bir yönetim biçimiydi. Diğer şehir devletleri de genellikle birer cumhuriyet biçiminde yönetiliyordu.