Amr bin As

İslam'ın erken dönemlerinde Mekke'de doğan Amr bin As, Kureyş kabilesine mensuptu. Hz. Peygamberin müşriklerle yaptığı savaşlara katılmayan Amr bin As, İslam'ı kabul etmeden önce Hz. Peygamber'e karşı çıkan ve onunla mücadele edenler arasında yer almıştı. Ancak 629 yılında Müslüman olmuş ve İslam ordusunda yer almaya başlamıştır.

M.S. 639 yılında, Halife Ömer bin Hattab döneminde, İslam Devleti'nin Mısır'ı fethetme planları yapılmıştı. Bu planlar uyarınca, Amr bin As ve kuvvetleri Mısır'a sefere çıktılar. İlk önce Filistin ve Ürdün bölgelerindeki Bizans birliklerini yenerek Mısır'a ilerlediler.

Amr bin As, Mısır'a girdikten sonra Bizans kuvvetleri ile çarpıştı ve birçok savaş kazandı. Sonunda M.S. 642 yılında, Kahire'nin fethiyle Mısır tamamen İslam Devleti'nin kontrolüne girdi. Mısır'ın fethi sonrasında ülkeye İslam'ı yaymak için çaba gösterdi. İslam'ın yayılmasına yardımcı olan Amr bin As, Mısır'ın ilk Müslüman valisi olarak atandı ve burada 20 yıl boyunca hizmet verdi.

Amr bin As, İslam'ın yayılmasında etkili olması yanı sıra, Müslümanların iç işlerinde de önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Emeviler döneminde halifelerin en yakın danışmanlarından biri olan Amr bin As, bu dönemde Suriye valisi olarak da görev yapmıştır. 642 yılında vefat eden Amr bin As, İslam tarihinde önemli bir şahsiyettir.