Avar İmparatorluğu 

Avar İmparatorluğu, Orta ve Doğu Avrupa'da 6. ve 8. yüzyıllar arasında var olan bir devletti. Orta Asya'dan gelen Avarlar, kısa sürede birçok farklı bölgede hüküm sürdüler ve birçok farklı kültürü etkilediler.

Avarlar, 6. yüzyılın başlarında Orta Asya'dan göç etmeye başladılar ve kısa süre içinde bugünkü Macaristan, Slovakya, Avusturya, Polonya, Romanya ve Sırbistan gibi birçok farklı bölgede hüküm sürdüler. Avar İmparatorluğu'nun merkezi, bugünkü Macaristan'daki Tuna Nehri'nin kıyısındaki Avar Khaganate'ydı.

Avarlar, diğer göçebe halklar gibi savaşçı bir topluluktu ve bu nedenle genellikle istila ve yağmalama yoluyla topraklarını genişlettiler. Avar İmparatorluğu'nun zenginliği, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Avrupa'da ortaya çıkan boşluğu doldurması ve Akdeniz'in doğu kıyılarından geçen ticaret yollarını kontrol etmesiyle sağlandı.

Avarlar, sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda ticaret yollarının kontrolüyle de güçlü bir ekonomik güç haline geldiler. Elde ettikleri zenginlikleri, çoğunlukla altın, gümüş ve değerli taşlarla birlikte, özellikle Bizans İmparatorluğu'yla yapılan ticaret sayesinde elde ettiler.

Avar İmparatorluğu, 8. yüzyılın başlarında Karolenj İmparatorluğu tarafından yenildi ve sonrasında parçalandı. Avarlar, bugünkü Macaristan'da, Slovakya'da ve Avusturya'da birkaç küçük devlete ayrıldılar.

Avar İmparatorluğu'nun yıkılışı, farklı faktörlere bağlı olarak açıklanabilir. Bunlar arasında, Avarların üstünlüğünü kaybetmeleri, İslam fetihleriyle zayıflamaları, Karolenj İmparatorluğu'nun güçlenmesi ve iç çekişmeler yer alabilir. Ancak, Avarların hikayesi, Orta ve Doğu Avrupa'da birçok kültürün gelişimine etki etti ve hala tarihçiler tarafından ilgiyle incelenmektedir.