Etiyopya İmparatorluğu 

Etiyopya İmparatorluğu, Etiyopya'nın 1270-1974 yılları arasında var olan imparatorluk dönemidir. Bu dönem, Etiyopya'nın tarihinin en önemli ve etkileyici dönemlerinden biridir. İmparatorluk, doğuda Kızıldeniz'e, güneyde Somali'ye, batıda Sudan'a ve kuzeyde Mısır'a kadar genişlemişti.

Etiyopya İmparatorluğu'nun kurucusu, Etiyopya'nın tarihi figürlerinden biri olan Zagwe Hanedanı'nın son imparatoru olan Yekuno Amlak'tır. Yekuno Amlak, 1270 yılında Zagwe Hanedanı'nı devirerek Etiyopya İmparatorluğu'nun ilk hanedanı olan Solomonic Hanedanı'nı kurdu.

Etiyopya İmparatorluğu'nun en ünlü hükümdarı, ülkesini modernleştiren ve Batı ile ilişkileri geliştiren İmparator II. Haile Selassie'dir. II. Haile Selassie, Etiyopya'yı 1936 yılında İtalyan işgalinden kurtardı ve ülkenin bağımsızlığını korudu.

Etiyopya İmparatorluğu, tarihinin çoğu döneminde bağımsızlığını koruyabilmiştir. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren, Avrupa devletleri arasındaki yarış ve emperyalizm, Etiyopya'yı da etkiledi. İmparatorluk, İtalya ile yaptığı savaşlarda toprak kaybetti ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra modernleşme çabaları sonucu, ülkede yapılan değişiklikler sonrası, 1974 yılında monarşi sona erdirildi ve Etiyopya Sosyalist Dergisi yönetimine geçildi.