Hint İmparatorluğu 

Hindistan İmparatorluğu, Hindistan Yarımadası ve Güney Asya'nın çoğunu kapsayan, 1858 ile 1947 yılları arasında var olan bir imparatorluktur. Bu süre boyunca Hindistan, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin kontrolü altında kalmıştı ve 1858'den sonra resmi olarak Birleşik Krallık yönetiminde idi. Bu dönem, Britanya Hindistanı olarak da adlandırılır.

Hindistan İmparatorluğu, büyük ölçüde İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'nin ticari faaliyetleri ve askeri gücü sayesinde genişledi. Şirket, 1757'de İngiliz kuvvetleri tarafından kazanılan Plassey Muharebesi'nden sonra Bengal'de kontrolü ele geçirdi ve daha sonra Hindistan'ın diğer bölgelerinde de hakimiyetini arttırdı. Bu dönemde Hindistan, İngilizler tarafından bir tür sömürge olarak yönetiliyordu. Britanya Hindistanı, özellikle pamuk, çay ve opyum gibi tarım ürünlerinin yanı sıra demir, çelik, kömür, jute, deri ve mücevherler gibi endüstriyel ürünlerin üretiminde de önemli bir güç haline geldi.

Hindistan İmparatorluğu, hem İngiliz hem de yerel yöneticiler tarafından yönetiliyordu. İngilizler, Hindistan'ın üst düzey yönetiminde güçlü bir rol oynarken, yerel mahkemeler ve yönetim organları da varlıklarını sürdürdüler. Hindistan, bu dönemde büyük bir göçmen nüfusu barındırdı ve İngiliz etkisi altında modernleşti.

Ancak, 20. yüzyılın başlarında Hindistan'da milliyetçilik hareketleri giderek arttı ve 1947'de Hindistan, Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsız bir ülke oldu. Bu süreç, Müslümanların da kendi devletlerini kurmaları sonucu iki ayrı ülke olan Hindistan ve Pakistan'ın doğuşuna yol açtı.

Hindistan İmparatorluğu'nun yıkılışı, İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme denk gelir. İngiliz ekonomisi, savaşın maliyeti ve zayıflayan İngiliz gücü nedeniyle ciddi bir kriz yaşadı ve İngiliz hükümeti, Hindistan'ın bağımsızlığına yönelik baskıları karşılayamayacak durumdaydı. 1947 yılında, Britanya hükümeti, Hindistan'ın bağımsızlığına ilişkin bir anlaşma kabul etti ve ülke ikiye bölündü. Bu bölünme, Hindistan ve Pakistan arasında büyük bir nüfus değişimine ve şiddet olaylarına yol açtı.

Hindistan İmparatorluğu'nun yıkılışı, dünya tarihindeki sömürgeciliğin sona ermesinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. Bu olay, birçok ülkede milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerini tetikledi ve Batılı devletlerin küresel gücüne yönelik meydan okumaların artmasına yol açtı.