Maya İmparatorluğu 

Maya İmparatorluğu, MÖ 2000'li yıllardan MS 1500'lü yıllara kadar Orta Amerika'da egemen olan bir medeniyetti. Maya kültürü, bugünkü Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador ve Meksika'nın güney bölgelerini kapsayan geniş bir alanda yaygın bir şekilde yerleşikti.

Maya İmparatorluğu, dört bölgeden oluşuyordu: Yukatan Yarımadası, Meksika Yarımadası, Guatemala ve Belize'deki Yüksek Mays Platosu ve Honduras ile El Salvador'un kuzeybatısındaki Petén ormanları. İmparatorluk, çoğunlukla şehir devletleri federasyonu olarak örgütlenmişti ve birçok bağımsız krallığın bir araya gelmesiyle oluşmuştu.

Maya İmparatorluğu'nun yıkılışı, henüz tam olarak açıklanamamıştır ve çeşitli teoriler mevcuttur. Bunlar arasında iklim değişikliği, kuraklık, toprak erozyonu, aşırı nüfus, iç savaşlar, yabancı işgalleri ve ticari ağların çökmesi gibi faktörler yer alır.

Maya İmparatorluğu'nun yıkılış süreci, yavaş ve karmaşıktır. Bazı şehirler, nüfus azalması, tarım üretimi kaybı ve çatışmalar nedeniyle terk edildi. Bazıları ise, çevresindeki toprakların kuruması nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar. Bu süreç, İspanyol sömürgeciliği döneminde devam etti ve Maya kültürü ile ilişkili birçok önemli sanat ve eser kayboldu.

Maya İmparatorluğu'nun yıkılışının nedenleri hala tartışmalı olsa da, Maya kültürü, sanatı, bilimi ve matematiği gibi birçok alanda önemli bir etki bıraktı ve hala günümüzde de değerini korumaktadır.