Portekiz İmparatorluğu 

Portekiz İmparatorluğu, 15. yüzyılın sonlarında keşifler çağı ile ortaya çıktı ve 19. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürdü. Bu imparatorluk, Portekiz hükümdarlığı tarafından kuruldu ve sömürgecilik, ticaret ve askeri faaliyetler üzerine kuruldu. Portekizliler, sömürgelerde farklı kültürlerin yanı sıra, özellikle Hindistan, Brezilya, Angola, Mozambik ve Doğu Timor gibi bölgelerde geniş topraklar elde ettiler.

Portekiz İmparatorluğu, özellikle denizaşırı toprakları sayesinde önemli bir güç haline geldi. Portekizliler, keşifleri sırasında yerli halklarla ticaret yapmak ve sömürgeciliği yaymak için kaleler, ticaret merkezleri ve limanlar kurdu. Ayrıca Portekiz, köle ticareti de dahil olmak üzere, dünya ticaretinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Portekiz İmparatorluğu'nun yıkılışı, 19. yüzyılın başlarında başladı. Fransız İmparatorluğu'nun, Portekiz'e saldırması sonucunda, Portekiz hükümdarlığı, 1807'de Brezilya'ya kaçmak zorunda kaldı. Bu olay, Portekiz İmparatorluğu'nu zayıflattı ve Avrupa'da yaşanan ekonomik çalkantılar da etkili oldu. Sonuç olarak, Portekiz İmparatorluğu, 1822'de Brezilya'nın bağımsızlığını tanımasıyla sona erdi.

Portekiz İmparatorluğu'nun yıkılmasında, Avrupa'da yaşanan ekonomik sorunlar, sömürgelerindeki isyanlar ve Fransız işgali gibi pek çok etken rol oynadı.