Orta Çağ MS 476 - MS 1453

Antik Çağ’dan sonra işleyeceğimiz dönem olan Orta Çağ, Batı Avrupa tarihinde yaklaşık olarak 5. yüzyılın sonlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar süren dönemi ifade eder. Orta Çağ, antik çağın sona ermesi ve Rönesans'ın başlaması arasındaki süreyi kapsayan önemli bir dönemdir. Bu dönem, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan büyük değişimlere sahne oldu.

Orta Çağ'ın başlangıcı, Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle ve Kavimler Göçü'nün başlamasıyla işaret edilir. Bu dönemde, Batı Avrupa'nın çoğu, feodalizm adı verilen bir sosyal sistemle yönetiliyordu. Bu sistemde, toprak sahipleri (soylular), topraklarını işlemek için köylülerle anlaşmalar yaparlardı. Köylüler, toprak sahiplerine vergi öderlerdi ve onlara hizmet ederlerdi. Feodalizm, Orta Çağ boyunca varlığını sürdürdü.

Orta Çağ, Hristiyanlığın yayılması ve kilisenin güçlenmesiyle de karakterize edilir. Kilise, Orta Çağ boyunca Avrupa'nın en önemli kurumlarından biri haline geldi ve siyasi, sosyal ve kültürel hayat üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Orta Çağ, aynı zamanda şövalyelik, haçlı seferleri ve Orta Çağ sanatı gibi önemli kültürel ve tarihi olaylara da tanıklık etti. 15.yüzyılın sonlarında Rönesans hareketi başladı ve Orta Çağ'ın sonunu işaret etti. Rönesans, sanat, bilim ve kültür alanında büyük bir atılım yaptı ve Batı Avrupa'nın modern tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Orta Çağ’ı başlık başlık işlediğimiz yazılarımızı sitemizde bulabilirsiniz.