IV.Haçlı Seferi(1202-1204)

IV. Haçlı seferi 1202-1204 yılları arasında gerçekleşen bir askeri seferdir. Bu sefer, önceki Haçlı seferlerinin aksine, sadece Kudüs'ü geri alma amacıyla değil, Bizans İmparatorluğu'na yardım etmek ve Latin İmparatorluğu'nu kurmak için yapılmıştır.

IV. Haçlı seferi 1198 yılında Papa III. Innocentius tarafından başlatılmıştır. Papa, Haçlıların İstanbul'u ele geçirerek Bizans İmparatorluğu'na yardım etmesini istemiştir. Ancak seferin liderliği, daha önceki Haçlı seferlerinde olduğu gibi, farklı Avrupalı soylu ve liderler arasında paylaşılmıştır.

Seferin liderliğini ilk olarak Venedikli tüccar Dandolo ve Fransız soylusu Boniface of Montferrat üstlenmiştir. Ancak daha sonra Venedikliler, Haçlıların Bizans İmparatorluğu'nu ele geçirmek yerine Konstantinopolis'i ele geçirmesine karar vermişlerdir. Bunun üzerine liderlik Boniface of Montferrat ve Kont Louis tarafından üstlenilmiştir.

Haçlı ordusu, Konstantinopolis'i 1204 yılında ele geçirmiş ve Latin İmparatorluğu'nu kurmuştur. Ancak bu, Bizans İmparatorluğu'na büyük zarar vermiş ve İstanbul'da ve çevresindeki topraklarda ciddi bir yağma ve yıkıma neden olmuştur. Ayrıca, Latin İmparatorluğu'nun kurulması, Doğu ve Batı Kiliseleri arasında daha önce var olan ayrılığı daha da derinleştirmiştir.

IV. Haçlı seferi, Haçlı seferleri tarihinin en tartışmalı seferlerinden biri olarak kabul edilir. Hem Bizans İmparatorluğu'nun hem de Doğu ve Batı Kiliselerinin tarihinde önemli bir yere sahiptir.